Obiectivele proiectului, corelarea acestora cu rezultatul proiectului

  • Obiectivul general al proiectului BIOHIS este de a dezvolta, testa și valida o nouă metodă interdisciplinară de bioinginerie pentru evaluarea eficacității terapeutice a factorilor terapeutici naturali, cum ar fi nămolul și apele minerale naturale sulfuroase, folosind o combinație de imagistică hiperspectrală (HIS) cu investigații biologice. Pentru atingerea obiectivului general se vor implementa următoarele obiective specifice:
  • OS1. Dezvoltarea metodei BIOHIS care exploatează avantajele unor biotehnici pentru a evidenția efectele sanogene ale factorilor terapeutici naturali asupra diferitelor patologii NMAK. Rezultatele așteptate ale acestui obiectiv specific sunt: ​​i) o metodă care permite evaluarea eficacității terapeutice a factorilor terapeutici naturali; ii) înțelegerea utilizării apelor sulfuroase și nămolului ca remedii naturale;
  • OS2. Testarea și validarea metodei BIOHIS pe celule fibroblaste, animale de laborator și subiecți umani pentru a ne asigura că: (i) rezultatele sunt fezabile și utile din punct de vedere medical și (ii) rezultatele sunt în acord cu cele obținute prin electromiografie și pulsoximetrie. Rezultatele așteptate sunt: ​​1) date biologice la nivel celular, molecular și sistemic pe animale de laborator și subiecți umani privind efectele nămolului și apelor minerale sulfuroase, având în acest fel argumente științifice pentru utilizarea medicală a acestora; 2) metodologia inducerii experimentale de patologii NMAK la animale de laborator; 3) o procedură specifică de validare care descrie operaţiile de comparare a rezultatelor metodei cu datele electromiografiei/pulsoximetriei.
  • OS3. Diseminarea rezultatelor. Toate rezultatele obținute vor fi diseminate public în fluxul de date național și internațional, realizând pagina web a proiectului, publicând articole și prezentări la congres/conferințe, ca bune practici în cercetare și inovare, contribuind la multiplicarea cunoșterii.